Research

Books

2023 Heidegger's Social Ontology: The Phenomenology of Self, World, and Others, Cambridge University Press


Refereed Journal Articles

2023 "A Pluralist Approach to Joint Responsibility" in Philosophy & Public Affairs

2021 "Shared Action: An Existential Phenomenological Account" in Phenomenology and the Cognitive Sciences

2020 Heidegger and the genesis of social ontology: Mitwelt, Mitsein and the problem of other people” in European Journal of Philosophy

2020 "Fænomenologi og antropocentrisme" in Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

2019 Relationality and Commitment. Ethics and Ontology in Heidegger’s Aristotle” in Journal of the British Society for Phenomenology

2018 Shame, Belonging, and Biopolitics: Agamben Among the Phenomenologists” in Human Studies

2017 Depopulation: On the Logic of Heidegger’s Volk” in Research in Phenomenology


Reviews and Criticism

2020 “Heideggers etik?” in Slagmark

2016 “Om en posthum dialog mellem Benjamin og Heidegger. Benjamin and Vardoulakis (ed.): Sparks Will Fly” in Slagmark

2015 “Behovet for en husven. Martin Heidegger: Sprog og hjemstavn” in Filosofiske anmeldelser


For a full list of publications, see my CV.